Arbete på höjd

Utbildningen vänder sig brett till projektörer, arbetsledare och yrkesarbetare och strävar efter att skapa en gemensam bild av effektivt säkerhetsarbete, gällande ansvarsfördelning och det löpande samarbetet genom projektering, planering och produktion.

Utbildningen fokuserar på riskmedvetenhet och behovet av god planering och ett förebyggande säkerhetsarbete. Betydelsen av det personliga ansvaret lyfts fram tillsammans med vilka tydliga mandat att påverka hur arbetet ska genomföras som följer med olika yrkesrollerna och deras respektive ansvarsområden.

Vill du veta mer om eller boka denna utbildning?

Kursinnehåll

  • Arbete på höjd
  • Lagar, regler och roller
  • Kollektivt fallskydd
  • Personlig fallskyddsutrustning
  • Fallskyddshierarkin

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska och engelska.

Utbildningsbevis

Deltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomgången kurs. Registrering i ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

Pris

2 000 kr exkl. moms/deltagare

Våra andra utbildningar