Upplevelsebaserad utbildning

Upplevelsebaserad utbildning

Våra utbildningar

Arbete på höjd

Utbildningen syftar till att ge en ögonöppnande förståelse för de övergripande riskerna med arbete på höjd och hur man kan jobba praktiskt med effektiv riskhantering.

Kvartsdamm

I den här kursen får deltagaren goda kunskaper om vad kvartsdamm är och hur man kan jobba förebyggande för att minimera riskerna.

Liftsimulator

I liftsimulatorn kan du öva upp dina färdigheter helt utan risk eller miljöförstöring och bli en operatör på expertnivå innan du ska gå ut och köra upp.

Nya utbildningar
under planering

Vi har en påbörjad produktion av en kurs i Vibrationer, en i Motorkapning och ytterligare en i Arbete på väg, motsvarande Trafikverkets kompetenskrav för arbete på väg 1.1-1.3. Färdigställning av utbildningar är beroende av ett tillräcklig stor efterfrågan.

Tveka inte att ta kontakt för att få mer information om förutsättningarna för en viss specifik utbildning! Vi jobbar aktivt med att bredda utbudet av tillgängliga kurser, väldigt gärna i samarbeten med ledande byggbranschaktörer.

Motorkapning – riskbedömning & säker hantering

I den här kursen får deltagaren en introduktion till hur man använder maskinen för att minimera risken för incidenter, samt vilka säkerhetszoner som gäller.

Varför upplevelsebaserad utbildning?

Stora tids-
och kostnads-besparingar

 • Utbildning på plats sparar tid och reskostnader
 • Snabbare kunskapsöverföring möjliggör högkomprimerad utbildning
 • Flexibelt upplägg av utbildningspass minimerar dyrbart produktionsbortfall

Effektivare utbildningseffekt

 • Spännande och engagerande upplevelser ger bättre hågkomst
 • Konsistent och kvalitetssäkrat utbildingsinnehåll från gång till gång
 • Hög utbildningskapacitet möjliggör samtidig kritisk kunskapsmassa på hela arbetsplatsen och därigenom riktig beteendeförändring – alla ser samma bild

Behovsanpassat

 • Gruppvis reflektionsövning anpassas i samband med beställning och planering
 • Innehållet i kursen kopplas till plats- och uppgiftsspecifika förutsättningar vilket skapar maximal relevans för den utbildade”

Kundnytta

En utbildningsplattform för hela byggbranschen

Här har vi listat några tydliga nyttor som Twinsites utbildningar ger din verksamhet:

Minskat produktionsbortfall

Att behöva ha produktionsuppehåll för en halv- eller heldag kan vara det som gör att utbildning inte blir av. Dessutom kostar det ofta mer att ha en medarbetare ifrån bygget i 2 timmar än hela utbildningsbeloppet.

Med Twinsites utbildningar slipper du betala för bortfallet. Du betalar för det som faktiskt ger mervärde: utbildningen. Medarbetaren kliver in i en bod på bygget, genomför utbildningen och kan sedan återgå till arbetet.

Därför brukar vi säga att Twinsites utbildningar är utbildningar som blir av.

Twinsite VR-utbildning kan levereras:

 • I stort sett var som helst.
 • Lärarlett eller som självinlärning.
 • På en bråkdel av tiden.
 • Med längre behållning.
Varje roll har sina behov att tillgodose. Twinsites utbildningar ger dig och din roll följande fördelar:

Platschefen

 • Minimala produktionsförluster med utbildning på plats.
 • Jag kan hålla koll på att utbildningen blir av och att projektet fortskrider.
 • Jag får tillgång till de utbildningar jag behöver fort genom fjärruppladdning av utbildningar.
 • Twinsites utbildningar ger samma höga kvalitet varje gång.

KMA-ansvarig

 • Twinsite har mycket hög NPS och ger positiv förändring av säkerhetsbeteende.
 • Medarbetare blir bättre på att skydda sig efter genomgången utbildning.
 • Eleverna lär sig både teori och praktik på ett mycket lättförståeligt och engagerande sätt.
 • VR-teknikens inlärning gör att medarbetaren kommer ihåg kunskapen längre än någon annan inlärningsmetodik.

HR / Utbildningsansvarig

 • Twinsite ger samma höga kvalitet varje gång.
 • Mer utbildning för pengarna. Utbildning kan demokratiseras.
 • Alla får exakt samma behandling inne i läroupplevelsen och testet visar exakta färdigheter oaktat vem du är.
 • Utbildningen nyttjar flera sinnen och blir därför anpassad till varje elev, oavsett hur de lär sig bäst.

Medarbetaren

 • Utbildningar som kombinerar sinnen gör att alla kan ta till sig kunskap effektivt, oavsett hur man föredrar att utbildas.
 • Att utbildas på bygget är bekvämt och minimerar bilåkning och onödiga avbrott.
 • Individuell inlärning gör att varje elev får lära sig i sitt egna tempo och repetera moment som de vill.

Hur fungerar det?

Våra upplevelsebaserade utbildningar tas i VR-headset i kundens egna lokaler, exempelvis en byggbod i en byggetablering, era egna kontors- eller utbildningslokaler eller andra lämpliga lokaler anpassat efter önskemål från fall till fall.

Utbildningen genomförs av en våra kurshandledare med grupper upp till 8 kursdeltagare per utbildningspass.

Ett utbildningspass är mellan 60 och 120 minuter långt beroende på vald utbildning och ställtider för kursdeltagarna.

Vi kan driva upp till 4 grupper om 8 per halvdag. Större volymer på förfrågan.

All nödvändig utrustning medförs till varje utbildningstillfälle i en transportlåda tillsammans med 4G-router för självständig Internetanslutning.

Registrering i ID06 av genomförd kurs för kursdeltagare ingår i leveransen.

Utbildningsfilosofi

Accelererat lärande

Accelererat lärande för byggbranschen. Just vad är det? Vad innebär det?

En utbildning som går fort är inte nödvändigtvis effektiv och en utbildning som är lång är inte nödvändigtvis kvalitativ.

Vi har gjort vårt yttersta för att göra utbildningar som både lär på djupet och är tidsmässigt effektiva. Det är så våra kunder fördrar att bli utbildade och det är så vi kan nå flest och påverka mest. Det har alltid stått klart för oss att utbildning vars kunskap sitter länge, förändrar negativa beteendemönster och upplyser om risker på ett pedagogiskt och effektivt vis är något som på riktigt kan förändra en arbetares liv och livskvalitet.

Utbildning ska vara tillgängligt för alla och med vår plattform kan utbildning demokratiseras på riktigt.

Kontakta mig!

Jag vill veta mer om Twinsite-utbildningarna.