Kvartsdamm

Många fler dör av kvartsdamm varje år än i fallolyckor – men ändå talas det väldigt lite om det som är ett av världens äldsta byggarbetsplatsproblem. I den här kursen får deltagaren goda kunskaper om vad kvartsdamm är och hur det uppstår, hur det påverkar kroppen, hur man kan jobba förebyggande för att minimera riskerna och även hur man ska använda personlig skyddsutrustning för att skydda sig.

Med Twinsites VR-boxar får du denna utbildning direkt till er arbetsplats, när ni behöver den. Det enda ni behöver göra är att kliva in i upplevelsen, gå kursen på ca. 30 minuter och ta provet. Inget behov att lämna bygget eller kontoret, precis som utbildning borde fungera.

Utbildningen fokuserar på riskmedvetenhet och behovet av god planering och ett förebyggande säkerhetsarbete. Betydelsen av det personliga ansvaret lyfts fram tillsammans med vilka tydliga mandat att påverka hur arbetet ska genomföras som följer med olika yrkesrollerna och deras respektive ansvarsområden.

Vill du veta mer om eller boka denna utbildning?

Kursinnehåll

 • Kvarts
 • Kvartsdamm
 • Luftvägarna
 • Lungorna
 • Alveolerna
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Gränsvärden och medicinska kontroller
 • Funktionskontroller
 • Eliminera risker
 • Begränsa risker
 • Skydda mot risker

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska och engelska.

Utbildningsbevis

Deltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomgången kurs. Registrering i ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

Pris

1200 kr exkl. moms/deltagare

Våra andra utbildningar