ProGuard® GC

Säkerhet för oskyddade trafikanter

ProGuard GC riktar sig framför allt mot att skapa ett skyddat område för gång- och cykeltrafikanter som rör sig runt ett arbetsområde. Det mönsterskyddade modulära systemet kan sättas samman i en mängd olika former och är testat enligt den nya standarden för gång- och cykelräcken.

Testad för ökad säkerhet

GC-systemet är testat och godkänt enligt SS 7750-1. Räckena uppfyller också standardens krav på att inte välta vid vindstyrkor upp till 20 m/s. Deras utformning är gjord för att på ett säkert sätt skydda personer som befinner sig i anslutning till avstängningen.

Enkel hantering med låg vikt

Då GC-räcket och dess fot endast väger 16 kg styck kan det med lätthet hanteras för hand. Det finns även möjlighet att lyfta ett antal räcken samtidigt med hjälp av lyftgafflar. Foten har flera stabila handtag vilket ger en snabb och lätt montering av längre sträckor.

Synbarhet och stabilitet

Reflexer i två välbeprövade varningsfärger finns placerade i en höjd på räckets nät som gör det lättare för trafikanter att uppmärksamma räcket i tid. Den gula halkskyddstejpen som finns på
fötterna minimerar halkrisken och ökar synbarheten även vid högre hastigheter. Under varje fot finns fyra gummiytor monterade för ökad friktion och stabilitet.

Modulär fotlösning

Fotens placeringshål gör att systemet anpassar sig efter ojämnt underlag eller höjdskillnader. Fotens låga höjd gör att snubbelrisken minimeras och cykeldäck kan enkelt rulla över. Oavsett hur arbetsområdet måste skärmas av från trafik så finns det en lösning med det modulära systemet.

GC-räcke med fötter 2022
GC-räcke i fot 2022 symboler

SS 7750-1  Klass 1 / 2 / 3

GC Räcke

Art. No 10000

Säkerhetstestat lättviktsräcke som tillsammans med sin fot kan ställas upp i oändliga möjligheter. Uppfyller den senaste standarden för gång- och cykelräcken, SS 7750-1.

Längd: 2,55 m
Bredd: 35 mm
Höjd: 1,45 m 
Vikt: 16 kg

GC-räcke med fötter 2022

SS 7750-1  Klass 1 / 2 / 3

GC Räcke 1,2 m

Art. No 10170

En kortversion av GC-räcket för de tillfällen då utrymmet är begränsat.

Längd: 1,2 m
Bredd: 35 mm
Höjd: 1,45 m 
Vikt: 10 kg

SS 7750-1  Klass 1

G Räcke

Art. No 10185

Ett gångräcke som uppfyller SS 7750-1 klass 1.Den breda foten gör att räcket klarar en vindlast på upp till 20 m/s. Foten kan även vinklas 90° för att minimera packutrymmet vid lagring och transport.

Längd: 2,5 m
Bredd: 35 mm
Höjd: 1,1 m 
Vikt: 20 kg

Tillbehör:

GC Fot

Art. No 10007

En fot med många möjligheter där upp till fyra GC-räcken kan placeras i en och samma fot. Fyra gummiytor på undersidan för ökad friktion och minimal arbetsbredd.

Längd: 74,5 cm
Bredd: 20 cm
Höjd: 16,5 cm 
Vikt: 16 kg

ProGuard® GC Tillbehörsguide

GC Klämma

Art. No 10015

Klämma som snabbt monteras mellan två GC- eller G-räcken för ökad stabilitet.

Längd: 13,4 cm
Höjd: 3,5 cm
Vikt: 0,3 kg

GC Spännrem

Art. No 95004

Spännremmen är en enklare variant av klämman.

Längd: 30 cm
Höjd: 2,5 cm
Vikt: 0,1 kg

GC Barriärbox

Art. No 88000

Staplingsbar packningsbox för frakt och hantering av upp till 30 stycken GC-räcken eller G-räcken. Kan lyftas med gafflar eller sling.

Längd: 2,65 m
Bredd: 1,2 m
Höjd: 0,3 m
Vikt: 71,9 kg

GC Fotbox

Art. No 88012

Staplingsbar box för GC-fötter med fyra hyllor som totalt rymmer 32 stycken fötter. Underlättar frakt och hantering av fötterna då de snabbt plockas av och på boxen.

Längd: 1,7 m
Bredd: 0,96 m
Höjd: 0,95 m
Vikt: 73,5 kg