ProGuard® GC

Säkerhet för oskyddade trafikanter

ProGuard GC-serien riktar sig framför allt mot att skapa ett skyddat område för gång- och cykeltrafikanter som rör sig runt ett arbetsområde. Det mönsterskyddade modulära systemet kan sättas samman i en mängd olika former och är testat enligt den nya standarden för gång- och cykelräcken.

Testad för ökad säkerhet

GC-systemet är konstruerat, testat och godkänt enligt den nya standarden SS 7750-1 som bland annat innefattar räckets kapacitet att klara kollisioner med gång- och cykeltrafikanter. Räcket uppfyller också standardens krav på att inte välta vid vindstyrkor upp till 20 m/s. Dess utformning är gjord för att på ett säkert sätt skydda personer som befinner sig i anslutning till avstängningen.

Enkel hantering med låg vikt

Då GC-räcket och dess fot endast väger 16 kg styck kan det med lätthet hanteras för hand. Det finns även möjlighet att lyfta ett antal räcken samtidigt med hjälp av lyftgafflar. Foten är konstruerad för att kunna lyftas och justeras för hand i de olika stabila handtagen. En snabb och lätt montering av längre sträckor kan på så sätt utföras.

Synbarhet och stabilitet

Reflexer i två välbeprövade varningsfärger finns placerade i en höjd på räckets nät som gör det lättare för trafikanter att uppmärksamma räcket i rätt tid. Den gula halkskyddstejpen som finns på fötterna minimerar halkrisken och ökar synbarheten även vid högre hastigheter. Under varje fot finns fyra gummiytor monterade för ökad friktion och stabilitet.

Modulär fotlösning

Fotens utformning gör att upp till fyra GC-räcken kan placeras i en och samma fot med steglös justering av vinklar. Fotens placeringshål gör att systemet anpassar sig efter ojämnt underlag eller höjdskillnader. Fotens låga höjd gör att snubbelrisken minimeras och cykeldäck kan rulla över utan stopp. Oavsett hur arbetsområdet måste skärmas av från trafik så finns det en lösning med det modulära systemet.

GC-räcke med fötter 2022
GC-räcke i fot 2022 symboler

SS 7750-1  Klass 1 / 2 / 3

GC Räcke

Art. No 10000

Säkerhetstestat lättviktsräcke som tillsammans med sin fot kan ställas upp i oändliga möjligheter. Uppfyller den senaste standarden för gång- och cykelräcken, SS 7750-1.

Längd: 2,55 m
Bredd: 35 mm
Höjd: 1,45 m 
Vikt: 16 kg

GC-räcke med fötter symboler 2022

SS 7750-1  Klass 1 / 2 / 3

GC Räcke 1,2 m

Art. No 10170

En kortversion av GC räcket för de tillfällen då utrymmet är begränsat.

Längd: 1,2 m
Bredd: 35 mm
Höjd: 1,45 m 
Vikt: 10 kg

GC Räcke 1,2 m

SS 7750-1  Klass 1

GC Räcke

Art. No 10185

Ett gångräcke som uppfyller SS 7750-1 klass 1.
Den breda foten gör att räcket klarar en vindlast på upp till 20 m/s. Foten kan även vinklas 90° för att minimera packutrymmet vid lagring och transport.

Längd: 2,5 m
Bredd: 35 mm
Höjd: 1,1 m 
Vikt: 20 kg

GC Räcke 10185

Tillbehör:

GC Fot

Art. No 10007

En fot med många möjligheter där upp till fyra GC-räcken kan placeras i en och samma fot. Fyra gummiytor på undersidan för ökad friktion och minimal arbetsbredd.

Längd: 74,5 cm
Bredd: 20 cm
Höjd: 16,5 cm 
Vikt: 16 kg

ProGuard® GC Tillbehörsguide

GC Klämma

Art. No 10015

Klämma som snabbt monteras mellan två GC-räcken för ökad stabilitet där gång- och cykeltrafik finns i anslutning.

Längd: 13,4 cm
Höjd: 3,5 cm
Vikt: 0,3 kg

GC Spännrem

Art. No 95004

Spännremmen är en enklare variant av klämman där avstängning enbart sker mot gångtrafikanter.

Längd: 30 cm
Höjd: 2,5 cm
Vikt: 0,1 kg

GC Barriärbox

Art. No 88000

Smart packningsbox för frakt och hantering av upp till 30 stycken GC-räcken. Kan lyftas med gafflar eller sling.

Längd: 2,65 m
Bredd: 1,2 m
Höjd: 0,3 m
Vikt: 71,9 kg

GC Fotbox

Art. No 88012

Box för GC-fötter med fyra hyllor som totalt rymmer 32 stycken fötter. Underlättar frakt och hantering av fötterna då de snabbt plockas av och på boxen.

Längd: 1,7 m
Bredd: 0,96 m
Höjd: 0,95 m
Vikt: 73,5 kg