Fokus på arbetsmiljö för nästa generations yrkesarbetare

Safe at Site och Byggbranschens Utbildningscenter (BUC) har varit ute på sex utvalda gymnasieskolor i Stockholmsområdet och genomfört VR-utbildning i Arbete på höjd och Kvartsdamm! Under två veckor har vi träffat ett 80-tal elever från olika årskurser på Bygg- och anläggningsprogrammet med olika inriktningar.

Det har varit roligt och intressant att få träffa våra blivande yrkesarbetare och låta dem pröva nya utbildningsformer!

Stort tack till elever och lärare på Sågbäcksgymnasiet, PEAB-skolan, Vallentuna Gymnasium, Distra Gymnasium, Fredrika Bremergymnasiet och Praktiska Gymnasiet!