EVERYONE, EVERYDAY

Välkommen till
Safe at Site!

Vi är ett nytt företag med idéer grundade i gedigen erfarenhet från många år i säkerhetens tjänst.

Vår vision är att i grunden förändra säkerhetsnivån på bygg- och vägarbetsplatser för att undvika allvarliga olyckor. Detta genom att utveckla smarta produkter, lösningar och tjänster som enkelt säkrar bygg- och vägarbetsplatser och effektivt låter alla som befinner sig på plats arbeta tryggt. Everyone, Everyday.

Bygghjälm

NYHETER