NYA PÅ MARKNADEN

Med nya idéer grundade i gedigen erfarenhet från många år i säkerhetens tjänst.

VISION

Att i grunden förändra säkerhetsnivån på bygg- och vägarbetsplatser för att undvika allvarliga olyckor.

AFFÄRSIDÉ

Utveckla smarta produkter, lösningar och tjänster som enkelt säkrar bygg- och vägarbetsplatser och effektivt låter alla som befinner sig på plats arbeta tryggt.

KONTAKTA OSS

Safe At Site AB | Lägervägen 7, SE-832 56 Frösön