ProGuard®
Vägarbetsskydd

ProGuard® CB

– säkerhet i alla trafikmiljöer

ProGuard CB-serien är sortimentet för avstängning mot tung trafik och höga hastigheter. En variation av fordonsbarriärer och tillbehör skapar ett sortiment som har lösningen för just ert projekt. Testade enligt EN 1317-2.

ProGuard® NRP

– skalskydd för CB-systemet

NRP är ett bullerskyddande system till ProGuard CB som skapar en snygg och stryktålig inhägnad av arbetsplatsen.

ProGuard® City

– säker stad

Den patentsökta och mönsterskyddade ProGuard City är alternativet för avstängningar där flexibilitet och snabba förflyttningar är viktigt. City är även kompatibelt med delar ur GC-serien. Barriären är testad enligt EN1317-2 i kapacitetsklass T2 vilket är minimikravet på trafikverkets vägar och i de flesta kommunerna.

ProGuard® NRC

– skalskydd i City

NRC är ett 2,3 m högt, ljudavskärmande och insynskyddande system uppbyggt av stryktåliga, mjuka skärmar till ProGuard City med GC-räcken.

Proguard GC grupp

ProGuard® GC

– säkerhet för oskyddade trafikanter

ProGuard GC riktar sig framför allt mot att skapa ett skyddat område för gång- och cykeltrafikanter som rör sig runt ett arbetsområde. Det mönsterskyddade modulära systemet kan sättas samman i en mängd olika former och är testat enligt den nya standarden för gång- och cykelräcken.

Broschyren om ProGuard®