Testa våra VR-utbildningar i ArborXR

Vår satsning på upplevelsebaserat lärande med hjälp av VR-teknik möjliggör ett nytt och effektivare sätt att lyfta kunskapsnivån hos individer och organisationer I bygg & anläggningsbranschen. I varje möte vi har med aktörer I byggbranschen märker vi att det är ett välbehövligt tillskott för att bryta I de befintliga strukturer som finns kring byggutbilding, som gör kunskap svårtillgänglig.

Vi vill ge fler chansen att uppleva kraften I våra utbildningar och finns därför nu tillgängliga I ArborXR:s katalog för rekommenderade VR-producenter. Där kan man läsa lite mer om oss och även ladda ner korta demos av våra utbildningsupplevelser. Vår profil på ArborXR Directory

Vi hoppas att vi på detta sätt kan ge fler chansen att uppleva våra utbildningar, tänka nytt och få fler att hoppa på tåget mot en mer hållbar bygg & anläggningsbransch.