Nu är vi ISO-certifierade!

Nu kan vi stolta meddela att vi är certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete enligt ISO 9001, ISO 45001 och ISO 14001. Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 säkerställer att vi på ett strukturerat och effektivt sätt jobbar med ständiga förbättringar i våra processer. Med standarden ISO 14001 jobbar vi kontinuerligt med att övervaka miljöaspekter och minimera vår miljöpåverkan i hela organisationens kedja. Vi arbetar även med ett ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 för att det är en självklarhet att alla på arbetsplatsen ska vara trygga, vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och ha kul på jobbet!

Vi har tagit hjälp av DRIV innovation som vart en ovärderlig hjälp i att sätta upp ramverket för vårt verksamhetssystem och fungerat som ett bollplank i certifieringsarbetet.

Certifikaten för kvalitet- miljö- och arbetsmiljö har utfärdats av Svensk Certifiering som regelbundet granskar att verksamheten arbetar enligt de kraven i standarderna.