Ny smart modulentré

Vi har utvecklat en enkel modulär lösning till bodentré som eliminerar behovet av olika lösningar i lager, 1,2 eller 3 stegs trappor. Här har vi en basmodul som inkluderar ett steg som sen enkelt kan byggas på med lösa steg beroende på höjd/markförhållanden vid etableringen. Dubbla räcken ingår alltid. Och – den kan med ett tillbehör dessutom monteras med trapplöpet på sidan istället för rakt ut, smidigt vid trånga etableringar.

Läs mer om våra tillträdeslösningar »